Από 1.500 έως 4.000 άτομα θα χάσουν τη ζωή τους στην Ισπανία, σε περίπτωση που αυξηθεί περαιτέρω η ανεργία, σύμφωνα με μελέτη της ισπανικής Ομοσπονδίας Συλλόγων για την προστασία της Δημόσια Υγείας. Μάλιστα για κάθε 3% που αυξάνεται η ανεργία, το προσδόκιμο ζωής μειώνεται κατά 0,3%.  Όσον αφορά την Ευρώπη, κατά τους υπολογισμούς της Ομοσπονδίας, η αύξηση της ανεργίας κατά 3% θα είχε σαν αποτέλεσμα 10.000 νεκρούς. 

Στη μελέτη αναφέρεται ότι η ανεργία αποτελεί πολύ σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. 

Επηρεάζει τη βρεφική και περιγεννητική θνησιμότητα, ενώ είναι υπεύθυνη για την αύξηση των αυτοκτονιών. Επίσης, η ανεργία, φέρεται ως υπεύθυνη για την αύξηση του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών. Ακόμα, μπορεί να προκαλέσει ημικρανίες, μπορεί να συνδεθεί ακόμα και με την νόσο του Crohn.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που παρουσιάζουν οι άνεργοι, είναι η ανάληψη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Δεν αρκεί, δηλαδή, η στήριξη του ανέργου με επιδόματα αλλά απαιτείται η ανάληψη πολιτικών για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας. 

Αλλωστε έρευνα του επιστημονικού περιοδικού «The Lancet» διαπιστώνει ότι για κάθε 10 δολάρια (€ 7,45) που επενδύονται ανά άνεργο σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τα ποσοστά αυτοκτονιών μειώνονται κατά 0,038%.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων για την προστασία της Δημόσια Υγείας προειδοποιεί τέλος για τα επιπλέον προβλήματα που θα προκύψουν λόγω των περικοπών στις παροχές του δημόσιου Συστήματος Υγείας και στην δυσκολία πρόσβασης των ανέργων σε υπηρεσίες υγείας για τις οποίες απαιτείται πλέον η συμμετοχική δαπάνη του ασθενούς.

Πηγή: tovima.gr