Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να ανέλθουν σε 500 εκατομμύρια ευρώ οι πόροι που προορίζονται για την τροφοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βοήθειας των πλέον απόρων (PEAD) φέτος. «Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε τελικά να υιοθετήσουμε μέτρα που θα επιτρέψουν να διατεθεί για το 2012 ο συνολικός προϋπολογισμός της Βοήθειας προς τους πλέον άπορους», δήλωσε ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα Γεωργίας, Ντάτσιαν Τσιόλος.

Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει τη διανομή γευμάτων σε περίπου 18 με 19 εκατομμύρια άτομα που χρήζουν βοήθειας, μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων, επισιτιστικών τραπεζών και λαϊκών συσσιτίων, σε 20 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.

Το PEAD αντιμετώπιζε προβλήματα από τότε που η Γερμανία, το παράδειγμα της οποίας ακολούθησαν πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, αρνήθηκε τη χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με το Βερολίνο, η κοινωνική βοήθεια ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών κι όχι της ΕΕ, η οποία ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό με κοινοτικούς πόρους.

Η Γαλλία, η οποία υπερασπιζόταν τη διατήρηση του προγράμματος αυτού, κατέληξε στα μέσα Νοεμβρίου σε έναν συμβιβασμό με τη Γερμανία για να διασφαλίσει προσωρινά τη διατήρηση της χρηματοδότησης αυτής για τα δύο προσεχή έτη, υπό τον όρο ότι η ΕΕ θα παραιτηθεί από αυτήν μετά το 2013.