Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στην περιοχή του δυτικού Βελγίου προκάλεσαν οι έντονες χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα, περίπου 100.000 νοικοκυριά έμειναν δίχως ρεύμα, με την εταιρία ηλεκτροδότησης Elia να τονίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό μετεωρολογικών συνθηκών με πυκνές χιονοπτώσεις, υψηλά επίπεδα υγρασίας, θερμοκρασία κοντά στο μηδέν και αέρα από μία συγκεκριμένη διεύθυνση και με συγκεκριμένη ταχύτητα ευνόησε τη διατήρηση του χιονιού στα καλώδια, με αποτέλεσμα να καταστραφούν αρκετά καλώδια και να προκληθούν διακοπές ρεύματος, κυρίως στην περιοχή του Τουρνέ.