Την πραγματοποίηση γενικής απεργίας στις 29 Μαρτίου αποφάσισαν έπειτα από ψηφοφορία τα εργατικά συνδικάτα στην Ισπανία. Η απόφαση ακολουθεί την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση για μεταρρύθμιση στον εργασιακό τομέα που καθιστά ευκολότερη την απόλυση των εργαζομένων και δυσκολότερη την αναπροσαρμογή των μισθών σε σχέση με τον πληθωρισμό.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος των μέτρων που λαμβάνει η κεντροδεξιά κυβέρνηση για την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία είναι ήδη σε ύφεση, και για να ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια χώρα με ποσοστό ανεργίας 23%.