Ο «χρυσός κανόνας» για τον έλεγχο του δημοσίου ελλείμματος δεσμεύει την κυβέρνηση να διατηρήσει έναν ισορροπημένο προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάνεζ Σούστερσιτς, ενώ το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από τα 2/3 του κοινοβουλίου. Το ίδιο ποσοστό απαιτείται και για την έγκριση των αλλαγών στο Σύνταγμα, που θα επιτρέψουν την εισαγωγή του «χρυσού κανόνα».  

Ο υπουργός ανακοίνωσε τη σύσταση δημοσιονομικού συμβουλίου ως ανεξάρτητου συμβουλευτικού φορέα της κυβέρνησης. Το συμβούλιο θα αποφασίζει, αν ο προϋπολογισμός είναι συμμορφωμένος με τον «χρυσό κανόνα» και στη συνέχεια θα εισάγεται στη Βουλή.

Την περασμένη εβδομάδα, η σλοβενική κυβέρνηση υιοθέτησε τις προτεινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα για την εισαγωγή του «χρυσού κανόνα» δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η κυβέρνηση επιθυμεί να θέσει σε ισχύ τον «χρυσό κανόνα» το 2015.