Πρόσκληση επίσκεψης έλαβε από τη Βόρεια Κορέα έλαβε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) τρία χρόνια αφότου οι επιθεωρητές της εκδιώχθηκαν από την ασιατική χώρα. Η Διεθνής Υπηρεσία που εδρεύει στη Βιέννη δήλωσε ότι έλαβε την πρόσκληση στις 16 Μαρτίου και ότι θα συζητήσει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.