Εγκρίθηκαν από το ιταλικό κοινοβούλιο με ψήφους 449 υπέρ και 79 κατά, οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις που προωθεί η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την ενίσχυση της εργασίας αορίστου χρόνου, την υποχρέωση πρόσληψης ενός ποσοστού των «δόκιμων» εργαζομένων και την «κοινωνική ασφάλιση για την εργασία», που θα ισχύσει σε πέντε χρόνια και θα προβλέπει την καταβολή 1.119 ευρώ το μήνα στους εργαζόμενους που χάνουν την δουλειά τους.

Την ίδια στιγμή άλλαξε και το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς απολύσεων. Ειδικότερα, καταργήθηκε το άρθρο 18 που απαγόρευε τις απολύσεις «χωρίς βάσιμη αιτία».