Απερριψε συμφωνία, που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και ισραηλινούς εποίκους, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Η συμφωνία αφορούσε τη μεταφορά των κατοίκων της Μιγκρόν, του πιο παλιού και πιο μεγάλου απομονωμένου οικισμού της Δυτικής Όχθης.   Η συμφωνία αυτή, την οποία είχε διαπραγματευθεί επίπονα ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου Μπένι Μπεγκίν, έδινε στους εποίκους προθεσμία έως το Νοέμβριο του 2015 προκειμένου να εκκενώσουν την παρούσα τοποθεσία του οικισμού.  

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο, η ανώτατη δικαστική αρχή του Ισραήλ, αντιτέθηκε στη συμφωνία και απαίτησε όπως η διάλυση του οικισμού γίνει το αργότερο την 1η Αυγούστου 2012.  

«Αναβάλλουμε την εκκένωση (της Μιγκρόν) για τέσσερις μήνες. Θα πρέπει να γίνει το αργότερο την 1η Αυγούστου 2012», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του, διευκρινίζοντας πως έδωσε αυτή τη χαριστική αναβολή κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό έτος.  

Τον Αύγουστο του 2011, το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε τη διάλυση του απομονωμένου οικισμού, που κατασκευάστηκε χωρίς την άδεια της ισραηλινής κυβέρνησης περίπου 15 χλμ βόρεια της Ιερουσαλήμ, το αργότερο για τις 31 Μαρτίου 2012.   

Περισσότεροι από 310.000 ισραηλινοί έποικοι κατοικούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και περισσότεροι από 200.000 στις συνοικίες αποικισμού της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που προσαρτήθηκε το 1967.