Γενικά ευτυχισμένοι με τη ζωή τους δηλώνουν οι Σλοβένοι αλλά ελάχιστα ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με την έρευνα «Με τα μάτια στην Ευρώπη» στην οποία απάντησαν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι από έντεκα ευρωπαϊκές χώρες οι Σλοβένοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι ενώ το 84% των πολιτών στην Αυστρία και το 83% των πολιτών στην Ελβετία δήλωσαν ικανοποιημένοι με την ποιότητα ζωής τους.  Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι πολίτες της Σλοβενίας σε ποσοστό μόλις 1% εκφράζουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της χώρας και σε ποσοστό 8% απάντησαν ότι εμπιστεύονται τις τράπεζες. Μόνο το 2% των ερωτηθέντων είπε ότι ήταν εύκολο να βρει εργασία, το 50% δήλωσε ότι τα δύο φύλα είναι ισότιμα και ένας στους τρεις εξέφρασε θετική άποψη για τους μετανάστες.