Η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Μάλι θα είναι το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την Τρίτη. Η συνεδρίαση αυτή συγκαλείται κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία.