Οι επικεφαλής των κομμάτων της Σλοβενίας συμφώνησαν χτες στη Βουλή για την προώθηση της εισαγωγής του «χρυσού κανόνα» στη δημοσιονομική πολιτική ως βάση για μια σταθερή ανάπτυξη. Η συναίνεση των κομμάτων για εισαγωγή του «χρυσού κανόνα», ο οποίος προβλέπει ισορροπημένο ή πλεονάζοντα προϋπολογισμό προέκυψε από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας συνταγματικής επιτροπής, αλλά και της ομάδας ειδικών που εξέτασαν την πρόταση.

Μάλιστα, η ομάδα ειδικών αν και συμφωνεί επί της αρχής με την πρόταση αυτή της κυβέρνησης, θεωρεί ότι ορισμένα τμήματά της χρήζουν αναθεώρησης.