Νέες στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της μεταλλουργίας  στη Γερμανία, με βασικό αίτημα τις μισθολογικές αυξήσεις.
Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι συμμετείχαν στις στάσεις εργασίες που είχε κηρύξει το συνδικάτο IG Metall το πρωί.

Οι σημερινές στάσεις εργασίες επηρέασαν μεγάλες εταιρείες σε όλη τη χώρα, όπως η Bosch, η Mercedes, η Volkswagen και MAN.

Το IG Metall και οι εργοδότες βρίσκονται στον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων στον μεταλλουργικό τομέα, στον οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Γερμανία.