Έγκρίθηκε από το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο (CNT), που ασκεί την εξουσία στη Λιβύη, η έγκριση ενός νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την ηρωοποίηση του ανατραπέντος Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι και του περιβάλλοντός του. Συγκεκριμένα, ο νόμος απαγορεύει την ηρωοποίηση και των γιων του, του καθεστώτος του, καθώς και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Απόσπασμα του κειμένου που δόθηκε στον τύπο αναφέρει ότι «τα εγκώμια στον Μουάμαρ Καντάφι, στο καθεστώς του, τις ιδέες, ή τους γιους του, ή η προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος εκείνου και των μελών του, υπό οποιονδήποτε τρόπο».
TAGS