Το γερμανικό συνδικάτο Ver.di ανακοίνωσε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στον τραπεζικό τομέα ζητώντας αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Παράλληλα οι εργαζόμενοι στο βιομηχανικό τομέα έχουν αρχίσει απεργία διαρκείας αυτήν την εβδομάδα με το ίδιο αίτημα.
Το Ver.di, το οποίο διαπραγματεύεται αύξηση των αποδοχών για 220.000 εργαζομένους στις δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες της Γερμανίας δεν κατάφερε να έλθει σε συμφωνία τη νύχτα με την εργοδοσία.

Το Ver.di απέρριψε πρόταση της εργοδοσίας, για αύξηση των αποδοχών σε τρία στάδια (+2% και στη συνέχεια δυο φορές από 1%) εντός των προσεχών δυο ετών. Σύμφωνα με το συνδικάτο, αυτό θα σήμαινε αύξηση των αποδοχών κατά 1,3% ετησίως, μικρότερη από την αύξηση των τιμών.

«Η πρόταση αυτή είναι εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε η Μπεάτε Μενς, εκπρόσωπος του συνδικάτου.