Πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσμο, περίπου οι μισοί από όσους υπάρχουν, δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας και βάσει δημοσκοπήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία Gallup σε 148 χώρες.   
Τα στοιχεία που προέκυψαν είναι αρκετά ενδιαφέροντα, καθώς τα 2/3 των ανθρώπων χωρίς τραπεζικό λογαριασμό δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα, ώστε να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν κάποια τράπεζα.   

Επιπλέον, σε ορισμένες περιοχές, οι άνθρωποι υπογράμμισαν πως οι τράπεζες ζητούν πολλά δικαιολογητικά έγγραφα.