Όλοι και περισσότεροι εργοδότες στην Αυστραλία που αναζητούν προσωπικό θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην καπνίζουν, προκειμένου να τους προσλάβουν.    Αυτή η μορφή διάκρισης έκανε πρώτα την εμφάνισή της στις ΗΠΑ και σιγά-σιγά άρχισε να εξαπλώνεται και στην Αυστραλία.   

Εργοδότες που ζητούν οδηγούς, γραφίστες, γυμναστές αλλά και φροντιστές ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αυστραλία έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν τον συγκεκριμένο όρο ως βασικό προκειμένου να προσλάβουν προσωπικό.