Αντιμέτωποι με την περιθωριοποίηση είναι οι Ρομά που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την έκθεση, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNUD), την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ίδιοι αντιμετωπίζουν γενικά χειρότερες συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με τους μη Ρομά γείτονές τους.  Στις έντεκα χώρες-μέλη της ΕΕ που μελετήθηκαν, όπου ζει η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά πολιτών, η κατάστασή τους στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, την στέγασης και της υγείας είναι λιγότερο καλή σε σχέση με τους μη Ρομά που ζουν σε γειτονικές περιοχές, συμπεραίνει ο FRA στην ανακοίνωσή του.

Στις 11 χώρες, το 80% των Ρομά που ρωτήθηκαν είπε ότι ζει σε συνθήκες φτώχειας. Λιγότεροι από το ένα τρίτο απασχολούνται σε μισθωτές εργασίες και μόνο το 15% κατάφερε να ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό αυτό για τους μη Ρομά αγγίζει το 70%.

Σχεδόν οι μισοί Ρομά (45%) ζουν σε σπίτια που δεν διαθέτουν κουζίνα, τουαλέτα ή ηλεκτρικό ρεύμα. 'Ενας στους δύο είπε επίσης ότι την τελευταία χρονιά υπέστη διακρίσεις λόγω της καταγωγής του.

Η έρευνα εξάγει συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις που έδωσαν περισσότερα από 22.000 άτομα, Ρομά και μη, στη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Σημειώνεται ότι οι Ρομά υπολογίζονται σε 10-12 εκατομμύρια και συνιστούν τη μεγαλύτερη μειονότητα στον ευρωπαϊκό χώρο.