Οι ραδιενεργές εκλύσεις της Φουκουσίμα φθάνουν μόλις στο 1/6 του Τσερνόμπιλ σύμφωνα με νέα έκθεση της ιαπωνικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού Tepco. Η εταιρεία δημοσίευσε σήμερα τις καινούργιες εκτιμήσεις σχετικά με τις ραδιενεργές εκλύσεις του κατεστραμμένου και επικίνδυνου πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα και σύμφωνα με αυτές, οι ζημιές που προκλήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2011, η συνεπακόλουθη βλάβη στα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων και οι εκρήξεις του υδρογόνου, που οφείλονται στην τήξη του πυρηνικού καυσίμου, προκάλεσαν την έκλυση στην ατμόσφαιρα ραδιενεργών ουσιών που έφθαναν τα 900.000 Τεραμπεκερέλ, το διπλάσιο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Τα επίπεδα αυτά απέχουν πολύ από αυτά του ουκρανικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ, πριν από 25 χρόνια, που έφθαναν τα 5,2 εκατ. Τεραμπεκερέλ.