Αύξηση παρουσίασε την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πτυχιούχων στην Ε.Ε., σύμφωνα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, αν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης.

Ειδικότερα, το 2011, το 34,6% των ατόμων ηλικίας 30- 34 ετών στην Ε.Ε. είχαν πτυχίο, έναντι 33,5%, τον προηγούμενο χρόνο και 22,4%, το 2000.

 Σε 13 κράτη-μέλη τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνουν τον βασικό στόχο του 40%.

Από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων, η Σλοβενία (37,9%), η Λετονία (35,7%), η Ουγγαρία (28,1%), η Πορτογαλία (26,1%), η Τσεχική Δημοκρατία (23,8%) και η Ρουμανία (20,4%) σημείωσαν ετήσιες αυξήσεις άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, η Ελλάδα (28,9%), η Αυστρία (23,8%) και η Ιταλία (20,3%) πέτυχαν αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν τη μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στη Βουλγαρία (27,3%) και στη Μάλτα (21,1%) τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν πτώση.

Το ίδιο διάστημα, η Πολωνία (36,9%), η Γερμανία (30,7%) και η Σλοβακία (23,4%) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις.