Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) συμβούλευσε σήμερα όσα κράτη μέλη του είναι σε θέση να το κάνουν να "αποφεύγουν οποιαδήποτε λιτότητα σήμερα" προκειμένου να διαφυλαχθεί η οικονομική ανάπτυξη, αλλά "ταυτοχρόνως να δεσμευτούν με αξιόπιστο τρόπο για λιτότητα στο μέλλον".

"Δεδομένου του σχετικά αργού ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, το να πατήσουμε υπερβολικά το φρένο δεν είναι αυτό που χρειάζεται, εκτός αν υπάρχει μια ισχυρή πίεση από τις αγορές", σημειώνει το ΔΝΤ στην εξαμηνιαία έκθεσή του "Έκθεση Πολυεθνούς Δημοσιονομικής Εποπτείας".

"Ο ιδανικός δρόμος θα ήταν να αποφύγουμε οποιαδήποτε λιτότητα σήμερα, δεσμευόμενοι παράλληλα με αξιόπιστο τρόπο για λιτότητα στο μέλλον", προσθέτει.

Η εισήγηση αυτή συνιστά μια ελαφρά οπισθοχώρηση από αυτά που συμβούλευε μέχρι σήμερα το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ προσέθεσε ωστόσο προσπαθώντας να κρατήσει σε επαγρύπνηση τις ανεπτυγμένες χώρες απέναντι στο πρόβλημά τους με το δημόσιο χρέος: "οι κίνδυνοι" να υπάρξουν δυσκολίες στην αναχρηματοδότηση του ώριμου δημοσίου χρέους "παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στις ανεπτυγμένες οικονομίες".

Γιατί αν οι 25 χώρες που εξετάζονται στην έκθεση καταφέρουν να μειώσουν το δημοσιονομικό έλλειμμά τους το 2010 σε σχέση με το 2009, "αυτό θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας".

Οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει πράγματι να δανειστούν το ερχόμενο έτος ακόμη μεγαλύτερα ποσά απ'ό,τι φέτος. "Η ανάγκη χρηματοδότησης των ανεπτυγμένων οικονομιών, που είναι ήδη υψηλή, θα πρέπει σύμφωνα με τις προβλέψεις μας να αυξηθεί λίγο το 2011", υπολογίζει το ΔΝΤ.