Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι μια άνοδος του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια θα αύξανε κατά μέσο όρο το ΑΕΠ μιας χώρας "κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα και κατά 4,25 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα".

Το ΔΝΤ συγκρίνει στην έκθεσή του "Έκθεση Πολυεθνούς Δημοσιονομικής Εποπτείας" τρία μέσα ενίσχυσης της βιωσιμότητας της χρηματοδότησης των συντάξεων: την αύξηση του ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μείωση του ποσού των συντάξεων και την αύξηση των εισφορών.

"Μια αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο", αν μια κυβέρνηση δεν θέλει να βλάψει την ανάπτυξη, είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το ΔΝΤ.

"Κατά μέσον όρο, ανάλογα με τις περιοχές, η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια θα αύξανε το ΑΕΠ κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα και κατά 4,25 ποσοστιαίες μονάδες μακροπρόθεσμα, μειώνοντας ταυτοχρόνως την αναλογία του χρέους στο ΑΕΠ κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο", υπολογίζει.

Το ΔΝΤ συνεχίζει πλέκοντας το εγκώμιο των χωρών που έκαναν αυτήν την επιλογή.

Από την περασμένη έκθεσή του πριν από έξι μήνες, "οι κύριες εξελίξεις στον τομέα αυτόν ήταν η υιοθέτηση από την Ελλάδα, τον Ιούλιο, και από τη Γαλλία, τον Οκτώβριο, μιας σημαντικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, η οποία βελτίωσε σημαντικά τα μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά θεμέλια στις χώρες αυτές", σημειώνει το ΔΝΤ.