Κάλπικα νομίσματα που χλευάζουν το βασιλιά της Σουηδίας κυκλοφορούν στη χώρα, προφανώς σε ευρεία κλίμακα αφού τουλάχιστον τρία άτομα, σε τρεις διαφορετικές πόλεις, διαπίστωσαν ότι είχαν στην κατοχή τους τέτοια κέρματα της μίας κορώνας. Το νόμισμα της μίας κορώνας εικονίζει κανονικά το προφίλ του βασιλιά Κάρολου Γουσταύου ΙΣτ΄ και φέρει την επιγραφή «Βασιλιάς της Σουηδίας». Στα κάλπικα η επιγραφή έχει αντικατασταθεί με τη φράση «Ο πόρνος βασιλιάς μας».

Ο διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Οικονομίας, Ίαν Βίζεν, υποστήριξε ότι ο παραχαράκτης πρέπει να ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός αφού τα κέρματα μοιάζουν πάρα πολύ με τα κανονικά, τόσο που πολλοί έχουν ξεγελαστεί.