Ύστερα απ' τα αλλεπάλληλα κρούσματα θρησκευτικής βίας, που καταγράφηκαν σήμερα, οι αρχές της πολιτείας Καντούνα στη βόρεια Νιγηρία αποφάσισαν να ισχύσει, άμεσα, το μέτρο της απαγόρευσης της νυκτερινής κυκλοφορίας, σε όλη την πολιτεία χωρίς, όμως, να διευκρινίσουν, συγχρόνως, τη διάρκεια ισχύος του μέτρου αυτού.