Εξιτήριο πήρε από την κλινική «Ευαγγελίστρια» ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης, όπου εισήχθη για σειρά εξετάσεων. Ο πρώην πρόεδρος ολοκλήρωσε τον κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων υγείας και της ηλικίας του και εξήλθε της κλινικής, σύμφωνα με τον δόκτωρα Ιωσήφ Κάσιο, εκ των θεραπόντων ιατρών του.