Σε αναθεώρηση προς τα επάνω της εκτίμησης του αριθμού των πολιτών που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία προχώρησε το αρμόδιο Γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό των ανθρωπιστικών δράσεων.
Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, οι άνθρωποι που χρήζουν άμεσης βοήθειας ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο έναντι 1 εκατομμυρίου που υπολογίζονταν σε προηγούμενη έκθεση.

Έως και τα μέσα Ιουνίου, το επισιτιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών είχε διαθέσει τρόφιμα σε 461 χιλιάδες Σύρους, ενώ έως και τον Ιούλιο αναμένεται να έχουν ωφεληθεί από τη συγκεκριμένη δράση περίπου 850 χιλιάδες άνθρωποι.

Πηγή: Reuters