Την ενίσχυση των πιέσεων προς το καθεστώς Άσαντ, ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη διεθνή κοινότητα, μέσα από την εφαρμοφή αυστηρότερων κυρώσεων βάσει μιας διαδικασίας του ΟΗΕ η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε στρατιωτική δράση. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε ενιαία δράση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ασκηθεί πιο σθεναρή και αποτελεσματική πίεση, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης περιεκτικών κυρώσεων βάσει του Κεφαλαίου 7» του Χάρτη του ΟΗΕ, αναφέρουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. στα συμπεράσματά τους, που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Στο Κεφάλαιο 7 προβλέπονται αρχικά μη στρατιωτικές κυρώσεις, όπως το πάγωμα των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων. Εάν ωστόσο αυτές αποδειχθούν «ανεπαρκείς», το ίδιο κεφάλαιο ανοίγει επίσης το δρόμο για μια στρατιωτική απάντηση.