Αύξηση παρουσίασε το 2011 ο αριθμός των ατόμων που αποκτούν τη γερμανική υπηκοότητα σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. To ποσοστό αυξήθηκε κατά 5,3%, με 106.900 ξένους πολίτες, οι οποίοι ζουν στην Γερμανία, να αποκτούν τη γερμανική υπηκοότητα.

Από την Στατιστική Υπηρεσία ωστόσο επισημάνθηκε ότι η θεωρητική δυνατότητα πολιτογραφήσεων σχεδόν εξαντλήθηκε το 2011, καθώς μόνο το 2,3% των ξένων που ζουν στην χώρα υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης.