Επικυρώθηκε από το αυστριακό κοινοβούλιο η συνθήκη ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σχεδόν ομόφωνη απόφαση των βουλευτών.
Συγκεκριμένα, από τους 159 παρόντες βουλευτές στο κοινοβούλιο, 152 ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης της συνθήκης ενώ 7 βουλευτές της άκρας δεξιάς, ψήφισαν κατά.

Η Αυστρία έγινε έτσι η όγδοη χώρα της ΕΕ που έδωσε το πράσινο φως για την είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.