Ένας από τους 50 πυρηνικούς αντιδραστήρες άρχισε και πάλι τη λειτουργία του και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη δυτική Ιαπωνία. Ο αντιδραστήρας είναι ο πρώτος που τίθεται σε επαναλειτουργία, μετά την ολέθρια καταστροφή που υπέστη η χώρα τον περασμένο χρόνο.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ξεκίνησε εκ νέου, καθώς ο αντιδραστήρας 3 στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, Όι, επανασυνδέθηκε με τη γεννήτρια και το δίκτυο μεταφοράς.