Αντισυνταγματική έκρινε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πορτογαλίας την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους και των αντίστοιχων επιδομάτων για τους συνταξιούχους. Οι περικοπές αυτές αποτελούν «παραβίαση της αρχής της ισότητας» που περιλαμβάνεται στο πορτογαλικό Σύνταγμα, καθώς επιβάλλουν στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους «επιπλέον θυσίες χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχες για το σύνολο των πολιτών», αναφέρει το Συνταγματικό Δικαστήριο στην ανακοίνωσή του.

Παρόλα αυτά το δικαστήριο αποφάσισε ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ για την τρέχουσα χρονιά με την αιτιολογία ότι «οι συνέπειες της απόφασης περί αντισυνταγματικότητας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους της χώρας για τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος».