Δικαστήριο στην Στουτγάρδη έκρινε πως μια οικογένεια Παλαιστινίων αιτούντων άσυλο δεν μπορεί να επιστρέψει από την Γερμανία στην Ιταλία, διότι η τελευταία δεν κρίθηκε ως ασφαλής.   «Η πλειονότητα των αιτούντων άσυλο θα πρέπει χωρίς προσκόμματα να έχει πρόσβαση σε τροφή, νερό και ηλεκτρικό» σημειώνεται στην απόφαση δικαστηρίου της Στουτγάρδης, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, σημειώνεται στην απόφαση, ότι η Ιταλία δεν εκπληρώνει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Πολλοί από τους αιτούντες άσυλο διανυκτερεύουν σε πάρκα και εγκαταλελειμμένα σπίτια και επιβιώνουν χάρη στη βοήθεια ανθρωπιστικών οργανώσεων. Το χειμώνα δε η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.  

Με αυτό το σκεπτικό, το δικαστήριο της Στουτγάρδης απαγόρευσε την σχεδιαζόμενη επαναπροώθηση στην Ιταλία μιας οικογένειας Παλαιστινίων με τρία παιδιά, από τη Συρία. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και άλλες φορές στη Γερμανία.  

Σύμφωνα με το γερμανικό νόμο περί ασύλου όλες οι τρίτες χώρες της Ε.Ε. θεωρούνται ασφαλείς και επιτρέπεται η επαναπροώθησή των αιτούντων άσυλο. Σε συνδυασμό με τη λεγόμενη συμφωνία «Δουβλίνο ΙΙ» ο αιτών άσυλο επιτρέπεται να επιστρέψει στην πρώτη χώρα της Ε.Ε. στην οποία βρέθηκε. Και συνήθως αυτή βέβαια είναι η Ελλάδα.  

Οι γερμανικές αρχές έχουν εντωμεταξύ κατανοήσει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό έχουν διακόψει για ένα χρόνο τις επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο.

πηγή: Deutsche Welle - skai.gr