Η ιταλική Βουλή επικύρωσε σήμερα το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύμφωνο με ευρεία πλειοψηφία, καθώς τα μεγαλύτερα κόμματα το υποστήριξαν.
Η Βουλή ενέκρινε...

Διαβάστε περισσότερα