Η oλλανδική κεντρική τράπεζα, καθώς και η ολλανδική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (AFM) ήδη εξετάζουν το ενδεχόμενο «πιθανής χειραγώγησης των (διατραπεζικών) επιτοκίων Libor και Euribor» σε συνεργασία και με άλλους θεσμικούς παράγοντες της χρηματαγοράς. Αυτό ανακοινώθηκε...

Διαβάστε περισσότερα