Αθωώθηκε ένας ιταλός επιχειρηματίας από  δικαστήριο της πόλης Αρέτσο στην Τοσκάνη, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να καταβάλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ για το έτος 2007. Ο ίδιος ο 60χρονος επιχειρηματίας δήλωσε στην εφημερίδα Ιl Giorno: «Κατέβαλα πάντα όλους τους φόρους που όφειλα. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχα, πλέον, ούτε ένα ευρώ. Είχα ξοδέψει τα πάντα για να πληρώσω τους εργάτες της οικοδομικής μου εταιρίας και για να μπορέσω να τελειώσω μια εργολαβία τα χρήματα για την οποία, όμως, δεν μου καταβλήθηκαν».
  
Πριν από πέντε χρόνια, η εταιρία του, είχε συσσωρεύσει χρέη ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ. «Αν πλήρωνα το εν λόγω ποσό, θα κατέληγα σε βέβαιη χρεοκοπία», πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρίας, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου Πάολα Μπελσίτο εξέδωσε αθωωτική απόφαση, με την λογική ότι «η μη καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας» και «ο κατηγορούμενος δεν είχε σαφή γνώση του αδικήματος».