Την επιτακτική ανάγκη διάσωσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και προστασίας του κράτους πρόνοιας έθεσε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Εξαίροντας την προσφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς ανέργους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της απασχόλησης στην Ευρώπη, ο κ. Μπαρόζο υπογράμμισε ότι «οφείλουμε πράγματι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας... όμως θα ήταν σφάλμα να καταστρέψουμε το κράτος πρόνοιας και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».