Σε 29.000 θα ανέλθουν τελικά οι περικοπές θέσεων εργασίας στη Hewlett-Packard, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που παρουσίασε τον Μάιο.   
Διαβάστε περισσότερα