Εντυπωσιακές είναι οι διαφορές για το κόστος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους φοιτητές στην Ευρώπη. Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα δείχνει ότι τα υψηλότερα δίδακτρα υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέχρι και 11.500 ευρώ/ακαδημαϊκό έτος) ενώ σε κάποιες χώρες (Αυστρία,  Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Νορβηγία, Σκωτία, Σουηδία, Φινλανδία) υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χρεώνουν καθόλου δίδακτρα. Στην έκθεση της ΕΕ τονίζονται οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στην οικονομική υποστήριξη των φοιτητών, γενναιόδωρη σε Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο και περιορισμένη στις Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία και Λιθουανία. Σημαντικό στοιχείο του συνολικού πακέτου της φοιτητικής στήριξης περίπου στις μισές χώρες  αποτελούν τα οικογενειακά επιδόματα και οι φοροαπαλλαγές στους γονείς φοιτητών.

Τα υψηλότερα δίδακτρα παρατηρούνται σε Αγγλία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία: Εως το 2012 ανέρχονταν σε 4.220 ευρώ (bachelor) ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2012 έχουν αυξηθεί και ξεκινούν από 7.500 ευρώ έως και 11.200 ευρώ.

Οι φοιτητές στην Αγγλία παίρνουν δάνειο για να πληρώσουν τα δίδακτρα και δεν είναι υποχρεωμένοι να το εξοφλήσουν, έως ότου βρουν δουλειά με σχετικά καλές αποδοχές. Για τους μόνιμους κατοίκους Ουαλίας, το πρόσθετο κόστος των διδάκτρων αναλαμβάνεται από την Ουαλική κυβέρνηση, ακόμη και αν σπουδάζουν εκτός Ουαλίας. Στη Βόρεια Ιρλανδία, τα δίδακτρα αυξάνονται μόνο σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και ανέρχονται σε 3.465 λίρες το 2012/13.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι 9 χώρες, όπου οι φοιτητές (όχι, όμως, αυτοί που είναι εκτός Ε.Ε.), δεν πληρώνουν δίδακτρα.

Στη Γερμανία, για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2012/13, δύο ομόσπονδα κράτη (Bαυαρία και Κάτω Σαξονία) χρεώνουν δίδακτρα, ενώ τα άλλα 14 όχι.

Ωστόσο, το ποσοστό των φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες όλοι οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα και αυτό συμβαίνει στο Βέλγιο (Φλάνδρα), τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αγγλία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Τουρκία. Σε επτά χώρες (Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, Εσθονία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία) το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών πληρώνουν δίδακτρα. Σε τέσσερις χώρες (Κροατία, Γερμανία, Λιθουανία, Σλοβενία), μια μειονότητα πληρώνει δίδακτρα και, τέλος, στις 9 χώρες που προαναφέρθηκαν οι σπουδαστές δεν πληρώνουν, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται.

Για τους φοιτητές που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δίδακτρα τείνουν να είναι υψηλότερα. Συνήθως τα καθορίζουν τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αν και σε ορισμένες χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία) υπάρχουν κανονισμοί σε κεντρικό επίπεδο, που διέπουν τα επίπεδα των διδάκτρων.

Σε 6 χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) οι φοιτητές από χώρες εκτός Ε.Ε. έχουν την ίδια μεταχείριση ως προς τα δίδακτρα με τους φοιτητές των χωρών της Ένωσης.

Τέλος, τα επίπεδα των διδάκτρων είναι συνήθως υψηλότερα για τις μεταπτυχιακές σπουδές (δεύτερος κύκλος) απ’ ό,τι για τις προπτυχιακές (πρώτος κύκλος) και στο δεύτερο κύκλο, συνήθως τα δίδακτρα βαρύνουν περισσότερους φοιτητές.

Στην Ελλάδα, τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία), τα δίδακτρα αφορούν το δεύτερο κύκλο, αλλά όχι τον πρώτο, ενώ στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία), τα δίδακτρα είναι υψηλότερα για τις μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου μάστερ.

Πηγή: ιn.gr