«Να μην κάνουν θυσίες μόνον οι εργαζόμενοι για την ανάπτυξη», ζήτησε η γραμματέας του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, Cgil, Σουζάνα Καμούσο, κατά την συνάντηση της ιταλικής κυβέρνησης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας. Όλα τα συνδικάτα ζήτησαν από τoν Iταλό πρωθυπουργό, Μάριο Μόντι, να μειωθεί η φορολόγηση των αποδοχών των εργαζομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στον δέκατο τρίτο μισθό και στα πριμ παραγωγικότητας.

Ο υπουργός οικονομικής ανάπτυξης, Κοράντο Πάσερα, απάντησε ότι «υπάρχουν περιθώρια για μισθολογικές αυξήσεις, αλλά είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με το κυριότερο ζητούμενο: την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω ανοιχτού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους».