Το πράσινο «φως», υπό συγκεκριμένους όρους, έδωσε τελικά το ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας για την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης από το γερμανικό κοινοβούλιο.  
Διαβάστε περισσότερα