Σημαντικές ανισότητες ως προς τις ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο μεταξύ των χωρών-μελών όσο και στο εσωτερικό των «27» διαπιστώνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι υπάρχει χάσμα μορφωτικού επιπέδου μεταξύ Βορρά και Νότου, με τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου να εντοπίζονται σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης και ιδίως στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στο άλλο άκρο, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου καταγράφονται κυρίως σε περιφέρειες της Βρετανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Σουηδίας.

Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευσης (πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα master's ή ισοδύναμο), οι περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά πτυχιούχων βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Βόρεια Ισπανία και την Κύπρο.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στην Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία.

Η έκθεση, η οποία καλεί τις χώρες-μέλη της ΕΕ να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, επισημαίνει ότι οι γεωγραφικές ανισότητες στην εκπαίδευση εξακολουθούν να υπάρχουν παρά τις δεσμεύσεις για προώθηση της ισότητας.

Πηγή: in.gr