Αντίθετα με τους Γάλλους, η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση χωρίς το ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύονται σήμερα.
Το 65% των Γερμανών θεωρεί ότι ατομικά θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση εάν η χώρα τους είχε διατηρήσει το γερμανικό μάρκο, αντί να υιοθετήσει το ευρώ. Μόνο το 36% των Γάλλων θεωρεί ότι θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση με το γαλλικό φράγκο, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το γερμανικό ίδρυμα Bertelsmann.

Το 49% των Γερμανών θεωρεί ότι θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση ατομικά, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ενωση, έναντι 34% των Γάλλων. Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 28% των Πολωνών θεωρεί ότι θα ήταν σε καλύτερη ατομική κατάσταση χωρίς την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, το 37% των Γερμανών θεωρεί ότι θα ήταν μάλλον περισσότερες, έναντι 35% των Γάλλων και 24% των Πολωνών.

Ωστόσο, το 69% των Γερμανών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, έναντι του 56% των Γάλλων και του 59% των Πολωνών.
TAGS