Αυξάνεται το ποσοστό των Γερμανών που νοσταλγούν το μάρκο, το παλαιό εθνικό τους νόμισμα, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.  
Σύμφωνα με την έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann, το 65% των ερωτηθέντων στη Γερμανία δήλωσαν ότι «θα ένιωθαν καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο» αν η χώρα είχε διατηρήσει το μάρκο.   

Επιπλέον, οι μισοί περίπου Γερμανοί (49%) δήλωσαν ότι «θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση». Μικρότερο ποσοστό (37%) απάντησε ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σε σχέση με την απασχόληση αν η χώρα δεν ήταν μέλος της ΕΕ.  

Στη Γαλλία, μόλις το 36% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «νοσταλγεί» το φράγκο ενώ το 34% απάντησε ότι θα «ήταν καλύτερα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Παρά το υψηλό ποσοστό όσων εμφανίζονται αντίθετοι στο ευρώ το 69% των Γερμανών δήλωσαν ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί μοντέλο» συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών χωρών ενώ στη Γαλλία παρόμοια απάντηση έδωσε το 56%.


Με πληροφορίες από tovima.gr