Μετανιωμένοι για το «ναι» που είπαν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ πριν 20 χρόνια, εμφανίζονται οι Γάλλοι, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα Figaro.


Ειδικότερα, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου 1992, η Συνθήκη είχε υιοθετηθεί από το 51% έναντι του 49%, σήμερα θα υποστηριζόταν μόνον από το 36% των ερωτηθέντων.

Επίσης 10 χρόνια μετά την υιοθέτηση του ευρώ, οι συνέπειες της νομισματικής ένωσης κρίνονται αρνητικές όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της γαλλικής οικονομίας (από το 61% έναντι του 24%), την ανεργία (63% έναντι 6%) και κυρίως όσον αφορά το επίπεδο των τιμών (89% έναντι 5%).

Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης μεγάλη επιφυλακτικότητα απέναντι σε μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με ενιαία οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, την οποία απορρίπτουν οι έξι Γάλλοι στους δέκα (60% έναντι 40%).