Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που ασχολείται με τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι που παίρνουν το μεγαλύτερο ρίσκο είναι οι εξής:   Οι ψαράδες και όσοι ασχολούνται με επαγγέλματα σχετικά με την αλιεία.

Εργάτες στην υλοτομία.

Πιλότοι αεροσκαφών και μηχανικοί αεροσκαφών.

Συλλέκτες απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Κεραμιδάδες και κατασκευαστές στεγών.

Εργάτες σιδηρουργίας και χάλυβα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Εργαζόμενοι στις πωλήσεις που κάνουν ταξίδια, οδηγοί φορτηγών.

Ηλεκτρολόγοι.

Οδηγοί ταξί και σωφέρ.

Το Forbes αναφέρει ότι το 92% των ανθρωπίνων απωλειών είναι άντρες, ενώ μόλις το 8% γυναίκες. Τα περισσότερα ατυχήματα παρουσιάζονται στις ηλικίες 45-54.