Βάση γενετικών δεδομένων για τα θύματα του σταλινισμού προτίθεται να δημιουργήσει στην Πολωνία, συγκεκριμένα μάλιστα στη βορειοδυτική πόλη Στέτινο, το πολωνικό Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης (ΙΡΝ) που ερευνά τα εγκλήματα τόσο των ναζί όσο και του κομμουνιστικού καθεστώτος.

«Ο στόχος του προγράμματος είναι να επιτραπεί η ταυτοποίηση των λειψάνων που υπάρχουν στα κενοτάφια ή στους τάφους των ανώνυμων θυμάτων της σοβιετικής μυστικής αστυνομίας NKVD και της αντίστοιχης πολωνικής UB μεταξύ 1944 και 1956», δήλωσε ο διευθυντής του ινστιτούτου στο Στέτινο, Μαρτσίν Στεφανιάκ.

«Θα συνεχίσουμε τις εργασίες εκταφής σε αρκετά σημεία για να συλλεχθούν δείγματα DNA. Ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση στις οικογένειες των διαφωνούντων επί κομμουνιστικού καθεστώτος, οι οποίοι εξαφανίστηκαν εκείνη την εποχή, να μας δώσουν τους γενετικούς κώδικες για να κάνουμε τις συγκρίσεις», προσέθεσε ο ίδιος.

Για τη λειτουργική και αποτελεσματική ικανοποίηση της επιδίωξής του, το Ινστιτούτο ζήτησε τη συνδρομή της Ιατρικής Σχολής του Στέτινο.