Τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι, διόρισε ειδικό απεσταλμένο για το Σάχελ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.
Ο κ. Πρόντι θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική για το Σαχέλ, μια περιοχή που γνωρίζει τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα και προβλήματα ασφαλείας. Θα διαβουλευθεί επίσης με τις χώρες της περιοχής και τους περιφερειακούς Οργανισμούς, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Μάρτιν Νεσίρκι