«Υποκειμενική, αβάσιμη και μεροληπτική» χαρακτήρισε ο Εγκεμέν Μπαγίς την έκθεση προόοδου που εξέδωσε τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Τουρκία και παρουσίασε μια νέα έκθεση για την πορεία της χώρας.
Ο τούρκος υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τις σχέσεις με τη Ε.Ε. ανέφερε πως «ο χθεσινός ασθενής της Ευρώπης ανένηψε και τώρα είναι σε θέση να γράφει ιατρικές συνταγές για τη σημερινή Ευρώπη» και απαρίθμησε τα ακόλουθα:
- Από το 2002 έως σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ 2000 νέοι νόμοι για την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

- Η μεταρρυθμίση του δικαστικού συστήματος έβγαλε από τις φυλακές 33.500 κρατούμενους, ενώ οι συλλήψεις μειώθηκαν από 49,2% το 20006 στο 23,5% το 2012.

- Ιδρύθηκε Συνήγορος του Πολίτη
- Υιοθετήθηκε το πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και της σκληρής και απάνθρωπης τιμωρίας.
- Ετέθη σε λειτουργία νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Εισήχθησαν στα σχολεία κατ' επιλογήν μαθήματα «ζωντανών γλωσσών και διαλέκτων».
- Ετέθη σε ισχύ νομοθεσία κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών, ενώ σε 14 πόλεις ανά την επικράτεια δημιουργήθηκαν κέντρα πρόληψης και εποπτείας της βίας κατά των γυναικών
- Προωθήθηκε ο διάλογος με τις διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες και το κράτος επέστρεψε τις κατασχεμένες περιουσίες στα μειονοτικά Ιδρύματα.
- Υπογράφηκε και ετέθη σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012 η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.
- Ο αριθμός των γυναικών στην Εθνοσυνέλευση ανέβηκε από το 4% το 2007 , στο 14,4% το 2011.
- Οι κρατούμενοι στις φυλακές μπορούν να χρησιμοποιούν την μητρική τους γλώσσα στις επισκέψεις των συγγενικών τους προσώπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αρνείται την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά επισημαίνει τα όσα υπολείπονται να γίνουν.