Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα ένα σύστημα πληροφορικής του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει στόχο να εντοπιστεί ένας σημαντικός αριθμός φοροφυγάδων.  
Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν το νέο αυτό πρόγραμμα «Σέρπικο» (από το όνομα του πρωταγωνιστή γνωστής αμερικανικής αστυνομικής τηλεοπτικής ταινίας), «θανάσιμο όπλο», «μεγάλο αδελφό» ή «μπαζούκα».  

Το πρόγραμμα θα έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ιταλών, και θα παρακολουθεί κάθε κίνηση που ξεπερνά το ποσό των τα 1.000 ευρώ.  

Κάθε δευτερόλεπτο, ο εξυπηρετητής αυτός είναι σε θέση να επεξεργάζεται 24.200 διαφορετικές πληροφορίες από όλες τις περιοχές της χώρας. Οι έρευνες βασίζονται στον Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) κάθε Ιταλού φορολογούμενου, με έμφαση στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το βιοτικό επίπεδο δεν συμπίπτει με το συνολικό ποσό που δηλώνεται ως φορολογητέο στην εφορία.  

Για τον καθορισμό του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών θα συνυπολογίζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή και τον ελεύθερο τους χρόνο: από το πόσα δαπανούν π.χ. για το γυμναστήριο μέχρι τα στεγαστικά τους δάνεια ή τα έξοδά τους για διακοπές εντός και εκτός εθνικών συνόρων.  

Κατά τους μέχρι τώρα υπολογισμούς, η φοροδιαφυγή στην Ιταλία αγγίζει τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.  

Από σήμερα και στο εξής, όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών ότι τους βαρύνουν υποψίες για φοροδιαφυγή θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθωότητά τους.  

Ως σήμερα, ο εντοπισμός ενοχοποιητικών στοιχείων ήταν αρμοδιότητα της οικονομικής αστυνομίας και των εφοριακών.