Οι τιμές των νέων ακινήτων στην Ισπανίαυποχώρησαν για πέμπτη συναπτή χρονιά το 2012, φθάνοντας στα επίπεδα των αρχών του 2003, ανακοίνωσε σήμερα μια ένωση του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα