Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, σύμφωνα με διάταγμα της Υπουργού Εσωτερικών Ελένης Μαύρου, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί, εφόσον χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου.  
Το διάταγμα καθορίζει την 18η Ιανουαρίου ως ημέρα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας.  

Εξάλλου, η Υπουργός Εσωτερικών διόρισε τον κ. Ανδρέα Ασσιώτη ως Γενικό Εφόρο Προεδρικής Εκλογής και τον κ. Δημήτρη Δημητρίου ως Βοηθό Γενικό Έφορο Προεδρικής Εκλογής.  

Επίσης, διορίστηκαν οι Έφοροι Προεδρικής Εκλογής ανά επαρχία.